Privacyverklaring Amandla

Privacyverklaring Amandla. Deze verklaring is van toepassing op de websites van Amandla. 10-05-2018

Amandla is een fairtrade groothandel. Belangrijkste product is Serpentijnbeelden gemaakt door kunstenaars in Zimbabwe. U vindt onze adresgegevens onder het kopje “contact” en onder onze emails.

Voor het bezoeken van onze webshops vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals emailadres, naam, telefoonnummer en adresgegevens.

Deze gebruiken wij om een aankoop via de webshops te kunnen leveren. Uw emailadres om u te informeren over uw bestelling en indien nodig met u te communiceren en uw adres om te kunnen leveren.

Voordat u in onze groothandelswebsite prijzen kunt zien, verifiëren wij uw gegevens om te zien of u een retail activiteit ontplooit.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor marketingdoeleinden Deze bestaan bij Amandla vnl. uit het versturen van nieuwsbrieven via MailChimp en sociale media. Hierin vindt u actuele informatie over Amandla, onze producten en bv. de aankomst van nieuwe producten.

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen op de harde schijf van de centrale computer.

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor de eigenaar en medewerkers van Amandla.

 

Het is niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, echter, Amandla kan dan uw eventuele orders niet uitleveren.

 

U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

U heeft het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

 

Na het geven van toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht op intrekking van uw toestemming.

 

U heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.